Zakład Recyklingu Gruzu    
 

ZAKŁAD RECYKLINGU GRUZU

Baza przerobu i zagospodarowania gruzu budowlanego i drogowego.
Hurtownia materiałów budowlanych z recyklingu.

Przedmiotem działalności firmy jest:
  - odbiór,
  - przetwarzanie ,
  - zagospodarowanie odpadów
sklasyfikowanych w załączniku do ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach jako 17 grupa, t.j. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Na kruszywa łamane z recyklingu posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, n-r: AT/2007-03-2268
- pobierz wersję elektroniczną *pdf

Podstawą działania firmy jest decyzja Prezydenta Wrocławia zezwalająca na działalność w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie bazy.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem:
  - przesiewaczem ROBOTRAK,
  - przesiewaczem EXTEC S-5 oraz
  - kruszarką EXTEC C-12 ,
które umożliwiają uzyskiwanie wysokiej jakości kruszyw z recyklingu do zastosowania w budownictwie (w trakcie procesu kruszenia gruzu następuje separacja zbrojenia i innych części metalowych z kruszonego materiału).

Prowadzimy działania mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami budowlanymi, zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach. Przyjmujemy odpady z rozbiórek i remontów.

Współpraca z nami pozwala na:
  - zmniejszenie kosztów transportu oraz zakupu materiałów budowlanych,
  - działanie zgodnie z obowiązującym prawem,
  - możliwość ponownego wbudowania przerobionego przez nas materiału.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Copyright © PR. Merta&Merta 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.