Zakład Recyklingu Gruzu    
 
 

Oto lista przyjmowanych odpadów:

Przykład

Kod

Rodzaj

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102

Odpady gruzu ceglanego

 

170103

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170107

Zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego i zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu i elementów wyposażenia , nie zawierające substancji niebezpiecznych

 

170180

Usunięte tynki i tapety

170181

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

170182

Nie zawierające substancji i elementów niebezpiecznych odpady z remontów i budowy nie zaklasyfikowane inaczej

170302

Asfalt nie zawierający smoły

170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie , nie zawierające substancji niebezpiecznych

 

170506

Urobek z pogłębiania , nie zawierający substancji niebezpiecznych

 

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo ),nie zawierający substancji niebezpiecznych

 

170802

Materiały konstrukcyjne zawierające gips nie zawierające substancji niebezpiecznych

170380

Odpadowa papa

 

170604

Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych

 

 

 

 


Copyright © PR. Merta&Merta 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.