Zakład Recyklingu Gruzu    
 

Główną działalnością zakładu jest:
- odzysk odpadów innych niż niebezpieczne - czyli inaczej mówiąc recykling materiałów powyburzeniowych,
- sprzedaż kruszyw i gruntu.

Odpady - po wstepnej segregacji - są poddawane kruszeniu przy pomocy samojezdnych maszyn kruszących i sortowaniu na odpowiednie frakcje.

 


Copyright © PR. Merta&Merta 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.